Náš príbeh

Moja cesta k úšpešnému podnikaniu sa začala už v detstve. Milovala som hru na
obchod, čím som rodičom už vtedy akoby predpovedala
svoju kariérnu cestu.

Tá však nebola vždy priamočiara a bez tŕňov. Odkedy som dostala do rúk občiansky preukaz, stihla som si vyskúšať množstvo pozícií od upratovačky až po manažérku.

Ako devätnásťročná som sa odhodlane chopila príležitosti riadiť popri štúdiu na Ekonomickej univerzite firmu a začala som skutočne bojovať o svoje šťastie. Veľa skúseností som si priniesla aj z práce v USA, kde som sa okrem iného naučila vážiť si každú tvrdo vydretú korunu.

Dnes prevádzujeme aj s manželom Zeppelin
café & souvenirs a vychováme dvoch malých podarených
Zeppeliňákov.

rodinka_zeppelincafe

Moja cesta k úšpešnému podnika-
niu sa začala už v detstve. Milovala som hru na
obchod, čím som rodičom už vtedy akoby predpovedala
svoju kariérnu cestu.

Tá však nebola vždy priamočiara a bez
tŕňov. Odkedy som dostala do rúk občiansky preu-
kaz, stihla som si vyskúšať množstvo pozícií od
upratovačky až po manažérku.

Ako devätnásťročná som sa odhodlane chopila príleži-
tosti riadiť popri štúdiu na Ekonomickej univer-
zite firmu a začala som skutočne bojovať o svoje
šťastie. Veľa skúseností som si priniesla aj z práce
v USA, kde som sa okrem iného naučila vážiť si každú tvrdo
vydretú korunu.

Dnes prevádzujeme aj s manželom Zeppelin
café & souvenirs a vychováme dvoch malých podarených
Zeppeliňákov.